Bizimlə əlaqə:

☎ (+994 51) 233 25 24
☎ (+994 51) 233 25 28

Bizimlə əlaqə:

☎ (+994 51) 233 25 24
☎ (+994 51) 233 25 28

Bizimlə əlaqə:

☎ (+994 51) 233 25 24
☎ (+994 51) 233 25 28

Bizimlə əlaqə:

☎ (+994 51) 233 25 24
☎ (+994 51) 233 25 28

DİYETOLOQİYA ÜZRƏ TƏLİMLƏR

Bu təhsil proqramı iştirakçılara düzgün qidalanma və diyetologiya sahəsində hərtərəfli bilik və bacarıqlar əldə etməyə imkan verir. Beynəlxalq təlim standartlarına tamamilə uyğundur.

Təlimin müddəti: 4 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu təhsil layihəsi Milli Onkologiya Mərkəzi və ANDOP tərəfindən birgə həyata keçirilir. Məqsədimiz - qidalanma mütəxəssislərini xərçəng xəstələri ilə işləməyə hazırlamaqdır. 

Təlimin müddəti: 3 ay (həftədə 2 dəfə).

Müxtəlif inkişaf dövrlərində uşaqların qidalanması ilə bağlı ətraflı biliklər verən ANDOP təlim proqramı.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

Fitnes və idman sahəsində çalışan nutrisioloqlar üçün beynəlxalq lisenziyalı proqram. Bu təlimin sertifikatı Avropa və ABŞ daxil olmaqla, 56-dan çox ölkədə tanınır.

Təlimin müddəti: qısamüddətli (gündəlik).

İştirakçılara ketogenik pəhrizlərin xüsusiyyətlərini öyrənməyə imkan verən ANDOP təlim proqramı.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu, iştirakçılara detoksifikasiya metodlarını öyrənməyə imkan verən ANDOP təlim proqramıdır. 

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

ANDOP-un "Nutrisiologiya və Diyetologiya" təhsil proqramının yeni, ayrıca moduludur. Təlim iştirakçıları bariatrik əməliyyatdan əvvəl və sonra xəstələrlə işləmək üçün lazımi vasitələr əldə edirlər.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

ANDOP-un "Nutrisiologiya və Diyetologiya" proqramının əlavə moduludur. Proqramının iştirakçıları tibb müəssisələrində 20 və daha çox xəstə ilə işləmək üçün xüsusi bilikləri əldə edirlər.

Təlimin müddəti: 1.5 ay (həftədə 2 dəfə).

FUNKSİONAL TİBB ÜZRƏ TƏLİMLƏR

Bu, ANDOP-un Türkiyənin funksional tibb sahəsində tanınmış mütəxəssisləri ilə birgə təhsil layihəsidir. Funksional tibb - tibbin xüsusi bir istiqamətidir. 

Təlimin müddəti: 7 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu, iştirakçılara müxtəlif qida komponentlərinin qəbulu və assimilyasiyasına genlərin təsirini araşdırmaq imkanı verən ANDOP təlim proqramdır.

Təlimin müddəti:  (həftədə 1 dəfə).

İştirakçılara düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. ANDOP təlim proqramı. 

Təlimin müddəti: 1.5 ay (həftədə 2 dəfə).

ANDOP LAYİHƏLƏR 

ANDOP Health Club layihəsinə qoşulmaqla siz çəkinizi normallaşdırmaq üçün xüsusi proqrama daxil olursunuz.

DİYETOLOQİYA ÜZRƏ TƏLİMLƏR

Bu təhsil proqramı iştirakçılara düzgün qidalanma və diyetologiya sahəsində hərtərəfli bilik və bacarıqlar əldə etməyə imkan verir. Beynəlxalq təlim standartlarına tamamilə uyğundur.

Təlimin müddəti: 4 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu təhsil layihəsi Milli Onkologiya Mərkəzi və ANDOP tərəfindən birgə həyata keçirilir. Məqsədimiz - qidalanma mütəxəssislərini xərçəng xəstələri ilə işləməyə hazırlamaqdır. 

Təlimin müddəti: 3 ay (həftədə 2 dəfə).

Müxtəlif inkişaf dövrlərində uşaqların qidalanması ilə bağlı ətraflı biliklər verən ANDOP təlim proqramı.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

Fitnes və idman sahəsində çalışan nutrisioloqlar üçün beynəlxalq lisenziyalı proqram. Bu təlimin sertifikatı Avropa və ABŞ daxil olmaqla, 56-dan çox ölkədə tanınır.

Təlimin müddəti: qısamüddətli (gündəlik).

İştirakçılara ketogenik pəhrizlərin xüsusiyyətlərini öyrənməyə imkan verən ANDOP təlim proqramı.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu, iştirakçılara detoksifikasiya metodlarını öyrənməyə imkan verən ANDOP təlim proqramıdır. 

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

ANDOP-un "Nutrisiologiya və Diyetologiya" təhsil proqramının yeni, ayrıca moduludur. Təlim iştirakçıları bariatrik əməliyyatdan əvvəl və sonra xəstələrlə işləmək üçün lazımi vasitələr əldə edirlər.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

ANDOP-un "Nutrisiologiya və Diyetologiya" proqramının əlavə moduludur. Proqramının iştirakçıları tibb müəssisələrində 20 və daha çox xəstə ilə işləmək üçün xüsusi bilikləri əldə edirlər.

Təlimin müddəti: 1.5 ay (həftədə 2 dəfə).

FUNKSİONAL TİBB ÜZRƏ TƏLİMLƏR

Bu, ANDOP-un Türkiyənin funksional tibb sahəsində tanınmış mütəxəssisləri ilə birgə təhsil layihəsidir. Funksional tibb - tibbin xüsusi bir istiqamətidir. 

Təlimin müddəti: 7 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu, iştirakçılara müxtəlif qida komponentlərinin qəbulu və assimilyasiyasına genlərin təsirini araşdırmaq imkanı verən ANDOP təlim proqramdır.

Təlimin müddəti:  (həftədə 1 dəfə).

İştirakçılara düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. ANDOP təlim proqramı. 

Təlimin müddəti: 1.5 ay (həftədə 2 dəfə).

ANDOP LAYİHƏLƏR 

ANDOP Health Club layihəsinə qoşulmaqla siz çəkinizi normallaşdırmaq üçün xüsusi proqrama daxil olursunuz.

DİYETOLOQİYA ÜZRƏ TƏLİMLƏR

Bu təhsil proqramı iştirakçılara düzgün qidalanma və diyetologiya sahəsində hərtərəfli bilik və bacarıqlar əldə etməyə imkan verir. Beynəlxalq təlim standartlarına tamamilə uyğundur.

Təlimin müddəti: 4 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu təhsil layihəsi Milli Onkologiya Mərkəzi və ANDOP tərəfindən birgə həyata keçirilir. Məqsədimiz - qidalanma mütəxəssislərini xərçəng xəstələri ilə işləməyə hazırlamaqdır. 

Təlimin müddəti: 3 ay (həftədə 2 dəfə).

Müxtəlif inkişaf dövrlərində uşaqların qidalanması ilə bağlı ətraflı biliklər verən ANDOP təlim proqramı.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

Fitnes və idman sahəsində çalışan nutrisioloqlar üçün beynəlxalq lisenziyalı proqram. Bu təlimin sertifikatı Avropa və ABŞ daxil olmaqla, 56-dan çox ölkədə tanınır.

Təlimin müddəti: qısamüddətli (gündəlik).

İştirakçılara ketogenik pəhrizlərin xüsusiyyətlərini öyrənməyə imkan verən ANDOP təlim proqramı.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu, iştirakçılara detoksifikasiya metodlarını öyrənməyə imkan verən ANDOP təlim proqramıdır. 

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

ANDOP-un "Nutrisiologiya və Diyetologiya" təhsil proqramının yeni, ayrıca moduludur. Təlim iştirakçıları bariatrik əməliyyatdan əvvəl və sonra xəstələrlə işləmək üçün lazımi vasitələr əldə edirlər.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

ANDOP-un "Nutrisiologiya və Diyetologiya" proqramının əlavə moduludur. Proqramının iştirakçıları tibb müəssisələrində 20 və daha çox xəstə ilə işləmək üçün xüsusi bilikləri əldə edirlər.

Təlimin müddəti: 1.5 ay (həftədə 2 dəfə).

FUNKSİONAL TİBB ÜZRƏ TƏLİMLƏR

Bu, ANDOP-un Türkiyənin funksional tibb sahəsində tanınmış mütəxəssisləri ilə birgə təhsil layihəsidir. Funksional tibb - tibbin xüsusi bir istiqamətidir. 

Təlimin müddəti: 7 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu, iştirakçılara müxtəlif qida komponentlərinin qəbulu və assimilyasiyasına genlərin təsirini araşdırmaq imkanı verən ANDOP təlim proqramdır.

Təlimin müddəti:  (həftədə 1 dəfə).

İştirakçılara düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. ANDOP təlim proqramı. 

Təlimin müddəti: 1.5 ay (həftədə 2 dəfə).

ANDOP LAYİHƏLƏR 

ANDOP Health Club layihəsinə qoşulmaqla siz çəkinizi normallaşdırmaq üçün xüsusi proqrama daxil olursunuz.

DİYETOLOQİYA ÜZRƏ TƏLİMLƏR

Bu təhsil proqramı iştirakçılara düzgün qidalanma və diyetologiya sahəsində hərtərəfli bilik və bacarıqlar əldə etməyə imkan verir. Beynəlxalq təlim standartlarına tamamilə uyğundur.

Təlimin müddəti: 4 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu təhsil layihəsi Milli Onkologiya Mərkəzi və ANDOP tərəfindən birgə həyata keçirilir. Məqsədimiz - qidalanma mütəxəssislərini xərçəng xəstələri ilə işləməyə hazırlamaqdır. 

Təlimin müddəti: 3 ay (həftədə 2 dəfə).

Müxtəlif inkişaf dövrlərində uşaqların qidalanması ilə bağlı ətraflı biliklər verən ANDOP təlim proqramı.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

Fitnes və idman sahəsində çalışan nutrisioloqlar üçün beynəlxalq lisenziyalı proqram. Bu təlimin sertifikatı Avropa və ABŞ daxil olmaqla, 56-dan çox ölkədə tanınır.

Təlimin müddəti: qısamüddətli (gündəlik).

İştirakçılara ketogenik pəhrizlərin xüsusiyyətlərini öyrənməyə imkan verən ANDOP təlim proqramı.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu, iştirakçılara detoksifikasiya metodlarını öyrənməyə imkan verən ANDOP təlim proqramıdır. 

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

 "Nutrisiologiya və Diyetologiya" təhsil proqramının yeni, ayrıca moduludur. Təlim iştirakçıları bariatrik əməliyyatdan əvvəl və sonra xəstələrlə işləmək üçün lazımi vasitələr əldə edirlər.

Təlimin müddəti: 1 ay (həftədə 2 dəfə).

"Nutrisiologiya və Diyetologiya" proqramının əlavə moduludur. Proqramının iştirakçıları tibb müəssisələrində 20 və daha çox xəstə ilə işləmək üçün xüsusi bilikləri əldə edirlər.

Təlimin müddəti: 1.5 ay (həftədə 2 dəfə).

FUNKSİONAL TİBB ÜZRƏ TƏLİMLƏR

Bu, ANDOP-un Türkiyənin funksional tibb sahəsində tanınmış mütəxəssisləri ilə birgə təhsil layihəsidir. Funksional tibb - tibbin xüsusi bir istiqamətidir. 

Təlimin müddəti: 7 ay (həftədə 2 dəfə).

Bu, iştirakçılara müxtəlif qida komponentlərinin qəbulu və assimilyasiyasına genlərin təsirini araşdırmaq imkanı verən ANDOP təlim proqramdır.

Təlimin müddəti:  (həftədə 1 dəfə).

İştirakçılara düzgün diaqnoz qoymaq üçün laborator testlərin nəticələrini qiymətləndirməyi bacaracaqsınız. ANDOP təlim proqramı. 

Təlimin müddəti: 1.5 ay (həftədə 2 dəfə).

ANDOP LAYİHƏLƏR 

ANDOP Health Club layihəsinə qoşulmaqla siz çəkinizi normallaşdırmaq üçün xüsusi proqrama daxil olursunuz.